SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/203
31 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ลูกสัตว์ปีกอายุ 1 วัน ไข่ฟัก เนื้อสด เครื่องในสัตว์ปีก ขนและขนอ่อน  
สาระสำคัญ : ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสินค้าใน Chapter 10.4 (ไข้หวัดนก) ของ OIE เรื่องมาตรฐานสุขภาพสัตว์บกจา Stanislaus แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาที่ผลิต 21 วันปฏิทินที่ก่อนเกิดการระบาดและจากโรงงานที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ที่เกิดการเกิดโรค เนื่องจากปัจจุบันพบโรคไข้หวัดนกชนิด LPAI : H7N3 ในฝูงไก่งวงชนิดกินเนื้อใน Stanislaus แคลิฟอร์เนีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 ต.ค. 61
สหรัฐอเมริกา  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/204
31 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ไม้เลื่อย และท่อนไม้  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าไม้เลื่อย และท่อนไม้มายังคอสตาริกา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/202
31 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ลูกสัตว์ปีกอายุ 1 วัน ไข่ฟัก เนื้อสด เครื่องในสัตว์ปีก ขนและขนอ่อน  
สาระสำคัญ : ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสินค้าใน Chapter 10.9 (นิวคลาสเซิล) ของ OIE เรื่องมาตรฐานสุขภาพสัตว์บกจากลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาที่ผลิต 21 วันปฏิทินก่อนเกิดการระบาดและจากโรงงานที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ที่เกิดการเกิดโรค เนื่องจากปัจจุบันพบโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีกมีชีวิตในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 ต.ค. 61
สหรัฐอเมริกา  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/282
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commision Implementation Regulation (EU) 2018/1559 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ cumin tincture (Cuminum cyminum) เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่มรับรสสัมผัส ?sensory additive? สำหรับสัตว์ทุกชนิด หลังจากผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย EFSA ใน Article 4(1) ของกฎระเบียบ EC 1831/2003 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5664_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/621
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ไส้จากธรรมชาติ (natural casing)  
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับนำเข้าไส้จากธรรมชาติ (natural casing) ที่ได้จากสัตว์มีเท้ากีบ
1. ทบทวนข้อกำหนดสำหรับไส้ธรรมชาติ (ใส่เกลือไว้ไม่ให้เสีย) ที่ได้จากสัตว์มีเท้ากีบให้เป็นไปตาม OIE article 15.1.23 และ 8.8.38
ในกรณีที่ไส้ดังกล่าวมาจากสุกรที่มาจากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังเกาหลี ไส้ธรรมชาติต้องใส่เกลือเป็นเวลา 30 วันต้องเป็นเกลือแห้ง มีการอิ่มตัวของเกลือมีค่า Aw น้อยกว่า 80 หรือให้เติม phosphate ด้วยเกลือแห้งที่มี NaCl 86.5% Na2HPO4 10.7% Na3HPO4 2.8% โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 12 องศาเซลเซียส

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โมร็อคโค G/SPS/N/MAR/57
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สัตว์มีชีวิต  
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตร ประมงทะเล พัฒนาชนบท ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เกี่ยวกับมาตรการเสริมหรือมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันต่อสู้กับโรค บลูทังก์ (Bluetongue) ในแกะ ในการทบทวนของ OIE เกี่ยวกับสถานะโรคบลูทังค์ในแกะของประเทศโมร๊อคโค การคำนึงถึงโรค (การหมุนเวียนหรือความเสี่ยงการเข้ามาของ serotypeใหม่ๆ) และการใช้วัคซีนของสัตว์ที่อ่อนแอต่อโรค และเพื่อกำหนดหน่วยให้บริการด้านสัตวแพทย์พร้อมกับปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นปัจจุบัน และเทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อป้องกันโรคบลูทังค์
- ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อยืนยัน serotype ที่มีอยู่ในการหมุนเวียนซึ่งมีการใช้วัคซีนป้องกันแบบกลุ่ม และ
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินเพื่อยืนยัน serotype ชนิดใหม่ที่ไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ธ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เวียดนาม G/SPS/N/VNM/95/ Add.2
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ปศุสัตว์  
สาระสำคัญ : แจ้งว่าร่างกฎหมายปศุสัตว์ version 6 ให้ใช้ แทนที่ version 5

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ฮ่องกง G/SPS/N/HKG/42/Add.1
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบการปนเปื้อนโลหะในอาหาร (metallic contamination) ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขการปนเปื้อนในอาหาร โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 สำหรับชนิดสินค้า : อาหารสด (อายุการเก็บรักษาที่สั้น) ส่วนอาหารประเภทอื่นๆ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ย. 63 รายละเอียดค้นได้จาก
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182223/es220182223113.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3031
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศ (Final Rule) กำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Pyraclostrobin ใน ใบ rassica ยกเว้นวอเตอร์เคส ที่ 16 ppm ผักกาดหอม ที่ 29 ppm Fennel ที่ 29 ppm Kohlrabi ที่ 5 ppm ก้านใบผัก ที่ 29 ppm ผักใบเขียว ที่ 40 ppm ผักกะหล่ำดอกทั้งหัว/ต้น ที่ 5 ppm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-15/html/2018-22282.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/284
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commision Implementation Regulation (EU) 2018/1568 ลงวันที่ 18 ต.ค. 61 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ fumonisin esterase ที่ผลิตจากยีสต์ Komagataella phaffii (DSM 32159) เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?technological additive? สำหรับสุกรและสัตว์ปีกทุกชนิด หลังจากผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย EFSA ใน Article 4(1) ของกฎระเบียบ EC 1831/2003 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5666_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3030
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศ (Final Rule) กำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Etoxazole ใน เชอร์รี่ ที่ 1 ppm ข้าวโพดใช้เป็นอาหารสัตว์ชนิดสดที่ 1.5 ข้าวโพดเอาซังออก ที่ 0.01 ppm ข้าวโพดหวาน (strover) ที่ 5 ppm เมล็ดฝ้าย ที่ 0.05 ppm pome fruit ที่ 0.2 ppm นัททรี ที่ 0.01 ppm ลูกพลีช ที่ 1 ppm ลูกพลัม ที่ 0.15 ppm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-15/html/2018-22279.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/283
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Commission Implementation Regulation (EU) 2018/1564 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ dolomite-magnesite เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?technological additive? สำหรับสัตว์ทุกชนิดยกเว้นโคนมและสัตว์เท้ากีบอื่นๆที่ให้น้ำนม ลูกสุกร สุกรขุน หลังจากผ่านการประเมินความปลอดภัยและประเมินใหม่ (re-evaluation) โดย EFSA ใน Article 4(1) และ 10(2) ของกฎระเบียบ EC 1831/2003 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5665_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/465/Add.1
30 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์พืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ส่วนที่แก้ไขของกฎระเบียบกักกันการขนย้ายสินค้า (trans-shipment) สำหรับพืชและผลิตภัณฑ์พืชผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคและศัตรูพืชเกิดขี้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 ก.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/SPS/N/IND/224
29 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร เรื่อง สารปนเปื้อน สารพิษ สารตกค้าง แก้ไขกฎระเบียบปี 2561 ได้กำหนดปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนัก สารพิษจากอะฟลาทอกซินและสารพิษจากเชื้อรา

วันที่มีผลบังคับใช้ : นับจากประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/474
29 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เจลาติน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งดังกล่าวเพื่อเป็นอาหาร  
สาระสำคัญ : อย.ไต้หวันกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เจลาติน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งดังกล่าวเพื่อเป็นอาหารที่จะนำเข้าต้องมีใบรับรอง ข้อกำหนดมีดังนี้
1. การนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เจลาติน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งดังกล่าวต้องมีใบรับรองออกโดย CA ของประเทศผู้ส่งออกโดยต้องระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับบริโภค หรือเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยBR> 2. มาตรการดังข้างต้น การนำเข้าเจลาตินและสิ่งที่ได้จากเจลาตินจะต้องมีใบรับรอง โดยต้องแจ้งข้อมูลวัตถุดิบว่าเจลาตินดังกล่าวได้จากชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อชนิดใดBR> 3. ข้อกำหนดนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ HS code ที่ระบุในประกาศที่แนบ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/581
29 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สัตว์ฟันแทะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดสุขอนามัยเกี่ยวกับการนำเข้าสัตว์ฟันแทะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการมายังชิลี และได้ประกาศยกเลิกประกาศฉบับที่ 809 สรุปข้อกำหนดได้ดังนี้
1. สัตว์ฟันแทะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการที่จะนำเข้าจะต้องมีใบรับรองออกโดยเจ้าหน้าหน้าที่ที่มีอำนาจของประเทศแหล่งกำเนิด ใบรับรองต้องระบุประเทศ ชนิดสัตว์ แหล่งกำเนิด จำนวน การจำแนกประเภทสัตว์ (สายพันธุ์ เพศ อายุ เครื่องหมายการค้า) ชื่อผู้รับ และวิธีการขนส่ง
2.สัตว์จะต้องมาจากฝูงเขตปลอดพาหะเชื้อโรค สัตว์จะต้องมีความถี่ในการตรวจและต้องไม่แสดงอาการของโรคทางไวรัส เช่น ectromelia, Sendai virus, lymphocytic choriomeningitis, California encephalitis virus, Argentine haemorrhagic fever (Jun?n virus) และ Bolivian haemorrhagic fever (black typhus), และโรคทางแบคเรีย ต่อไปนี้ salmonella, tularemia, leptospirosis, pseudotuberculosis and rat-bite fever
3. สัตว์จะต้องมาจากฝูงที่มีการตรวจติดตามและปลอดจากพาราสิตภายในและภายนอก ที่จะมีผลต่อสัตว์ทดลองและรวมถึง Polyplax serrata, Myobia musculi, Radfordia affinis, Myocoptes musculinus และ Psorergates Simplex
4. สัตว์จะต้องผ่านการใช้ยากำจัดพาราสิตทั้งภายในและภายนอกภายใน 30 วันก่อนข่นส่งทางเรือ
5. เมื่ออยู่บนเรือสัตว์จะต้องไม่แสดงอาการของโรคหรือไม่แสดงให้เห็นพาราสิตภายนอก
6. การขนส่งจากสถานที่แหล่งกำเนิดมายังสถานที่ขนส่งจะต้องดำเนินการภายใต้การควบคุมอย่างเป็นทางการในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะ ซึ่งจะต้องไม่สัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ได้ส่งออก
7. ผู้นำเข้าจะต้องแสดงให้เห็นว่านำเข้าเพื่อการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อรับรองว่าสัตว์ทดลองได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
8. เมื่อนำเข้ามายังประเทศจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการอนุญาตสัตว์ป่าที่มาจากต่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรมการเกษตรและปศุสัตว์ และต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์ที่แนบมาด้วย
9. ชนิดสัตว์ที่นำเข้าจะรวมไว้ในภาคผนวกของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชพรรณจากป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาและที่เกี่ยวข้อง
10. แจ้งยกเลิกกฎระเบีบบฉบับที่ 809 ปี 2546 ข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับสัตว์ทดลองมายังชิลี

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/379
29 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สินค้าปศุสัตว์  
สาระสำคัญ : อนุญาตนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากยูเครนมายังซาอุดิอาระเบียภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ต.ค. 61
ยูเครน  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/350/Add.1
29 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ไข้หวัดนก  
สาระสำคัญ : 28 มีนาคม 2561 ซาอุดิอาระเบียได้แจ้งประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก และลูกไก่อายุ 1 วัน ที่มีกำเนิดจากเนเธอร์แลนด์ ต่อมาเมื่อ 17 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าข้างต้นเนื่องจากมีรายงาน OIE 3 เดือนล่าสุดไม่พบเชื้อไข้หวัดนก HPAI ซึ่งตาม OIE พบความเสี่ยงการนำเข้าต่ำมาก

วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ต.ค. 61
เนเธอร์แลนด์  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/256/Add.1
26 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเลขที่ (EU) 2018/1462 เรื่อง Sorbitan esters (E491 Sorbitan monostearate, E492 Sorbitan tristearate และ E495 SOrbitan monopalmitate) วันที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5639_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/415/Add.2
26 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เซรุ่มวัว  
สาระสำคัญ : ระกาศข้อกำหนดการกักกันเซรุ่มวัวจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5608_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 62
สหรัฐอเมริกา  
บุรุนดี G/SPS/N/BDI/8
26 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :พืช ผลิตภัณฑ์พืช และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับประเทศบุรุนดี
- จัดทำกรอบมาตรฐานการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อพืช รวมถึงที่มาจากประเทศที่สาม และป้องกันการแพร่กระจายในราชอาณาจักร
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการใช้มาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งสอดคล้องกับ IPPC และความตกลง SPS
- จัดตั้งองค์กรด้านอารักขาพืชแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม และดูแลข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอารักขาพืช

วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 พ.ย. 60 (กฎหมายมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม)
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1450
26 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :หอมแดง (Allium cepa var. Aggregatum)  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับควบคุมการนำเข้าหอมแดง (Allium cepa var. Aggregatum) จากประเทศฝรั่งเศส

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาของบราซิล
ฝรั่งเศส  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/427
26 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ไก่เลี้ยงและไก่ป่ารวมถึงไก่ชน  
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าไก่เลี้ยงและไก่ป่ารวมถึงไก่ชน จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรค Virulent Newcastle Disease (VND) ในเมืองทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/PHL/18_5637_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ต.ค. 61
สหรัฐอเมริกา  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/255/Add.1
26 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเลขที่ (EU) 2018/1472 เรื่อง Cochineal, Carmic acid และ Carmines (E120) วันที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5638_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 ต.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/378
25 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ปลาน้ำจืดมีชีวิต  
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าปลาน้ำจืดมีชีวิตจากประเทศเม็กซิโกเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรค Tilapia Lake Virus ในประเทศดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 ก.ย. 61
เม็กซิโก  
ชิลี G/SPS/N/CHL/580
25 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :เนื้อวัวสด แช่เย็น และแช่แข็ง  
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อวัวสด แช่เย็น และแช่แข็งจากประเทศโคลัมเบียเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) ในประเทศดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้ : สินค้าที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61
โคลัมเบีย  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/164/Corr.1
25 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ุLive Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei)  
สาระสำคัญ : ประกาศให้เอกสาร G/SPS/N/ARE/164 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ถือเป็นโมฆะ

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
มาเลเซีย  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/377
25 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :กุ้งขาว (Penaeus vannamei) มีชีวิต  
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้ากุ้งขาว (Penaeus vannamei) มีชีวิตจากประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการระบาดของโรค Infectious Myonecrosis (IMN) ในประเทศดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 61
มาเลเซีย  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/165/Corr.1
25 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ปลานิลมีชีวิต  
สาระสำคัญ : ประกาศให้เอกสาร G/SPS/N/ARE/165 ประกาศเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ถือเป็นโมฆะ

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เม็กซิโก  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/460
24 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอน  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขเงื่อนไขบางประการในเอกสาร Biosecurity Advice 2018/26 เกี่ยวกับเงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนจากประเทศที่ผ่านการรับรองแล้ว (ยกเว้น นิวซีแลนด์) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
- กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนนำเข้าต้องอยู่ในรูปแบบพร้อมบริโภค เช่น เอา หัว เหงือก และเครื่องในออก
- เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารรับรองและ post-entry processing สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนที่มีมาจากประเทศที่ผ่านการรับรองแล้ว (ยกเว้น นิวซีแลนด์)
- เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อข้อกำหนดการนำเข้านี้
ข้อกำหนดดังกล่าวไม่หมายรวมถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์แซลมอนพร้อมบริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/memos/ba2018-26

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มี.ค. 62
แคนาดา, เดนมาร์ก, ไอร์แลนด์, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, สวีเดน, ไทย, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/279
24 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ (EU) 2018/1543 วันที่ 15 ต.ค. 2561 เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ Pediococcus pentosaceus DSM 32291 เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด
- อนุญาตให้ใช้เชื้อดังกล่าวในเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?Technological additive? รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5576_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/280
24 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ (EU) 2018/1533 วันที่ 12 ต.ค. 2561 มีข้อกังวลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ Sodium alginate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมว สุนัข สัตว์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์และปลา และ Potasium alginate เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับแมวและสุนัข
- อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ในกลุ่ม ?Technological additive? รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5578_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/281
24 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัสดุร่วม, หญ้าแห้งและฟางข้าว  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบว่าด้วยกลุ่มสินค้าที่ต้องควบคุม ณ ด่านนำเข้า
- เพิ่มหญ้าแห้งและฟางข้าวลงไปในรายชื่อสินค้าที่ต้องควบคุมในการนำเข้าผ่านด่านกักกัน
- จัดทำข้อกำหนดการนำเข้าของสินค้า composite products และรายชื่อ composite products ที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจ ณ ด่านนำเข้า ซึ่งจะประกาศใช้วันที่ 21 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5579_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังประกาศใน Official Journal ของ EU
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/473
23 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ CCC Code 17 ชนิด  
สาระสำคัญ : ประกาศการนำเข้าอาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ภายใต้ CCC Code 17 ชนิด จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Regulations of Inspection of Imported Foods and Related Products) รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5456_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ธ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/601
23 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์, ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์, ผักและพืชชนิดหัว, ผลไม้ ถั่ว และเปลือกของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว, Mate, ธัญพืช (Cereals), น้ำมันและไขมันจากสัตว์  
สาระสำคัญ : แก้ไข the Standards and Specifications for Foods and Food Additives under the Food Sanitation Act (แก้ไขมาตรฐานด้านการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร)
- เสนอจัดทำค่า MRLs ของสาร Acibenzolar-S-methyl ซึ่งใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_5566_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะมีผลบังคับใช้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/603
23 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์, น้ำมันและไขมันจากสัตว์  
สาระสำคัญ : แก้ไข the Standards and Specifications for Foods and Food Additives under the Food Sanitation Act (แก้ไขมาตรฐานด้านการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร)
- เสนอจัดทำค่า MRLs ของสาร Morantel ซึ่งใช้เป็นสารเคมีในการเกษตร ยารักษาสัตว์หรือวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/JPN/18_5568_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะมีผลบังคับใช้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/299
23 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย  
สาระสำคัญ : Colombian Agricultural Institute (ICA) ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพ และเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับวัคชีนโรคปากเท้าเปื่อย

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศใน Official Journal
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/472
23 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อใช้เป็นอาหาร  
สาระสำคัญ : TFDA เสนอให้มีการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อการบริโภค โดยสินค้าปลานำเข้าจะถูกแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ด้วย HS code ที่แตกต่างกัน คือ 0301 0302 0303 0304 0305 0306 และ 0308 และผู้นำเข้าต้องแสดงใบรับรองสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/620
22 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ขอแก้ไขข้อกำหนดใน Standards and Specifications for Foods ดังนี้
1. แก้ไขค่า MRLs สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร:
- จัดทำและแก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช 236 ชนิด รวมถึงสาร Iminoctadine
2. การทดสอบสาร Florpyrauxyfen-benzyl, Sedaxane และ Tridemorph
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/KOR/18_5551_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3029
22 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สินค้าโภคภัณฑ์  
สาระสำคัญ : ประกาศเรื่องคำร้องเเกี่ยวกับยาฆ่าแมลง ซึ่งมีการร้องขอให้มีการจัดทำหรือเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-18/html/2018-22659.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ฮอนดูรัส G/SPS/N/HND/57/Add.1
19 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์นม นมผง และครีมผง  
สาระสำคัญ : ขยายเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อประกาศ G/SPS/N/HND/57 เรื่องข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์นม นมผง และครีมผงถึงวันที่ 14 พ.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ฮอนดูรัส G/SPS/N/HND/36/Add.3
19 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม  
สาระสำคัญ : ขยายเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อประกาศ G/SPS/N/HND/36/Add.2 เรื่องวัตถุเจือปนอาหารสำหรับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มถึงวันที่ 14 พ.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1190/Add.1
18 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Pyroxasulfone ในดอกทานตะวันที่ 0.3 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 61 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1185/Add.1
18 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Trifloxystrobin* ในสินค้าเกษตรต่อไปนี้ (หน่วยเป็น ppm) ฮอฟแห้ง ที่ 40 ยอดหัวไชเท้า ที่ 30 ผลไม้เมล็ดแข็ง ที่ 2 หัวไชเท้า ที่ 0.4
โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 61 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
* เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1186/Add.1
18 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Quinclorac ในเบอร์รีโตช้า (Low growing berries) ยกเว้นสตรอเบอร์รีที่ 1.5 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 61
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
* เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1189/Add.1
18 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Rimsulfuron ในผลไม้เมล็ดแข็ง (Stone fruits) ที่ 0.01 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 61
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/248/Add.15
17 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :พืชและชิ้นส่วนพืช  
สาระสำคัญ : หน่วยงานกักกันพืชและสัตว์ของเกาหลีใต้ได้เพิ่มพืชอาศัยของไส้เดือนฝอย Radophillus similis โดยกำหนดให้ส่วนราก (living underground parts) ของ Johannestejismannia spp. และทั้งต้นของ Cyperus spp. จากภูมิภาค/ประเทศที่กำหนดจะถูกห้ามนำเข้าตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 61
ภูมิภาค/ประเทศที่เป็นแหล่งอาศัยของไส้เดือนฝอย ได้แก่
อเมริกาเหนือ : แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
อเมริกากลาง : ทุกประเทศ
อเมริกาใต้ : ทุกประเทศ
แอฟริกา : ทุกประเทศ
เอเชีย : บรูไน จีน (เขตเฝ้าระวัง : กวางโจว เม่าหมิง เซินเจิน กว่างตง ฮ่องกง) อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล เลบานอน มาเลเซีย โอมานปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย เยเมน
ยุโรป : เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย
โอเชียเนียและแปซิฟิก : ออสเตรเลีย (ยกเว้นรัฐแทสมาเนีย) หมู่เกาะคุก ฟิจิ กวม หมู่เกาะฮาวาย ไมโครนีเซีย นีวเว เกาะนอร์ฟอล์ก ปาเลา ปาปัวนิวกีนี นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด์ พอลินีเชีย อเมริกันซามัว ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา


วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ต.ค. 61
อเมริกาเหนือ : แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง : ทุกประเทศ อเมริกาใต้ : ทุกประเทศ แอฟริกา : ทุกประเทศ เอเชีย : บรูไน จีน (เขตเฝ้าระวัง : กวางโจว เม่าหมิง เซินเจิน กว่างตง ฮ่องกง) อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล เลบานอน มาเลเซีย โอมานปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย เยเมน ยุโรป : เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย โอเชียเนียและแปซิฟิก : ออสเตรเลีย (ยกเว้นรัฐแทสมาเนีย) หมู่เกาะคุก ฟิจิ กวม หมู่เกาะฮาวาย ไมโครนีเซีย นีวเว เกาะนอร์ฟอล์ก ปาเลา ปาปัวนิวกีนี นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด์ พอลินีเชีย อเมริกันซามัว ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/212/Add.11
17 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :รายชื่อศัตรูพืชกักกัน  
สาระสำคัญ : หน่วยงานกักกันพืชและสัตว์ของเกาหลีใต้ได้แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นไปตามรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและพ.ร.บ. อารักขาพืช มาตรา 4 และ 6 โดยเพิ่มรายชื่อศัตรูพืชกักกัน 7 ชนิด ดังนี้
No. Scientific name Group Category
1 Curvularia fallax Fungi Controlled Pest
2 Dothiorella sarmentorum Fungi Controlled Pest
3 Phytophthora chrysanthemi Fungi Controlled Pest
4 Thecaphora frezii Fungi Controlled Pest
5 Thekopsora minima Fungi Controlled Pest
6 Potato yellowing virus Viruses Controlled Pest
7 Meloidogyne graminicola Nematodes Controlled Pest


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1183/Add.1
16 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Mandipropamid * ในผักใบเขียว (Leafy greens) และผักตระกูลกะหล่ำ (Brassica leafy greens) ที่ 25 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html
* เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ยูเครน G/SPS/N/UKR/129
16 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ผ่านอาณาเขตของยูเครน และลดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์จากการนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรของยูเครน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1184/Add.1
16 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Flubendiamide ในสินค้าเกษตรต่อไปนี้
ใบชาแห้ง ที่ 50 หัวผักกาด (turnip green) ที่ 30 เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างและทานตะวัน ที่ 5 ถั่วอวบน้ำ (Edible-podded soybeans)ที่ 2 อาร์ติโชค (globe artichokes) เบอร์รีที่โตช้า (Low-growing berries) ที่ 1.5 (ยกเว้นแคนเบอร์รี), เมล็ดพันธุ์ฝ้าย ถั่วกระเทาะเปลือกแห้ง(ยกเว้นถั่วเหลือง soybean) ที่ 1.0 ถั่วฝักสด (ยกเว้นถั่วเหลือง) ที่ 0.5 ถั่วลิสงแห้งที่ 0.4 อ้อยที่ 0.3 ถั่วกระเทาะเปลือกเมล็ดสด ที่ 0.05 น้ำมันถั่วลิสง ที่ 0.03 ถั่วลิสง ที่ 0.02 หน่วยเป็น ppm
โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/residue-chemistry-crop-groups.html * เป็นสารที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/426
16 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกรเลี้ยงและสุกรป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและน้ำเชื้อ  
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยง สุกรป่า และผลิตภัณฑ์สุกร รวมถึงเนื้อสุกรและน้ำเชื้อสุกรจากเบลเยียม เนื่องจากมีการระบาดของโรค African Swine Fever ที่เมือง Etalle ประเทศเบลเยียม ทั้งนี้ สินค้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ชำแหละก่อนหรือในวันที่ 25 ส.ค. 61 อนุญาตให้นำเข้าได้ตามกฎระเบียบการกักกันสัตว์ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/PHL/18_5400_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ก.ย. 61
เบลเยียม  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/464/Add.1
16 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าภายใต้ nine specific CCC codes ที่ใช้สำหรับอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร อุปกรณ์ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ย. 61 โดยผู้นำเข้าจะต้องยื่นขอรับการตรวจสอบกับ อย. ของไต้หวัน ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/TPKM/18_5429_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1182/Add.1
16 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Sethoxydim ในเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ด (ชนิดปรุงอาหาร) และเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ด (ชนิดเมล็ดน้ำมัน) ที่ 25 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pesticides-food/maximum-residue-limits-pesticides.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/2865/Add.1
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารโดยไม่ให้ใช้สาร styrene อีกต่อไปสำหรับใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดให้กลิ่นรสและสารเสริม (adjuvant) ขณะนี้ FDA กำลังตอบสนองต่อการร้องอุทธรณ์เพื่อยื่นเสนอข้อมูลต่อศูนย์ข้อมูลและวิจัยสาร styrene รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/201 8/SPS/USA/18_5401_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/375
15 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ปลาสายพันธุ์ Rainbow trout มีชีวิต  
สาระสำคัญ : จากการรายงานอย่างเป็นทางการของ OIE พบการระบาดของโรค Infectious haematopoietic necrosis ในประเทศยูโกสลาเวีย มาซีโดเนีย ทำให้ซาอุดิอาระเบียแจ้งมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการเข้ามาของโรคดังกล่าว ดังนั้น จึงประกาศห้ามนำเข้าปลาสายพันธุ์ Rainbow trout มีชีวิตจากยูโกสลาเวีย มาซีโดเนีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 ก.ย. 61
ยูโกสลาเวีย มาซีโดเนีย  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1212
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เอนไซม์ Protien-glutaminase  
สาระสำคัญ : แคนาดาอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ Protien-glutaminase ที่ได้จาก Chryseobacterium proteolyticum AE-PG สำหรับอาหาร ซึ่งเป็นผลจากการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเอนไซม์นี้ ตามลิ้งบัญชีเอนไซม์ที่แคนาดาอนุญาตให้ใช้ในอาหาร ดังนี้ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/39
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มมอลต์ผสมธัญพืช  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาโดยกำหนดคุณสมบัติครั้งที่ 2 และวิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเครื่องดื่มมอลต์ผสมธัญพืช รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5340_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3028
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ค่า MRLs  
สาระสำคัญ : เสนอกำหนดค่า MRLs สำหรับสารตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช Flumioxazin ในหญ้าแห้ง และ หญ้าสด รายละเอียดค้นได้จาก https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-05/html/2018-21746.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/619
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : เสนอแก้ไขมาตรฐานและคุณภาพอาหาร เพื่อ
1. กำหนดและทบทวนค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชจำนวน 251 ชนิด รวมสาร Iminoctadine
2. กำหนดวิธีทดสอบทั่วไปสำหรับสาร Acetochlor และ Pyraziflumid

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/439/Add.5
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :แพะ แกะ  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับนำเข้าสัตว์กระเพาะรวมขนาดเล็ก (แพะ แกะ) มายังชิลี โดยได้เพิ่มในข้อ 7 ทวิเกี่ยวกับข้อกำหนดพิเศษสำหรับหน่วยงานรัฐที่ใช้เป็นพื้นที่พิสูจน์ว่าปลอดโรคแพะที่มีอยู่ในพื้นที่

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เวียดนาม G/SPS/N/VNM/104
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารที่ได้จากพืช  
สาระสำคัญ : แจ้งเวียนกฎระเบียบการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชส่งออก ตามมาตราที่ 41 และ 42 ของกฎหมายความปลอดภัยอาหารของเวียดนามปี 2553 และมาตราที่ 23 ของกฤษฎีกาฉบับที่ 15/2018/ND-CP เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นการควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า จึงได้แจ้งเวียนกฎดังนี้
- เอกสารชุดและขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับสินค้าพืชส่งออก
- การจัดการการ re-import สินค้าอาหารที่ได้จากพืชส่งออกในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ฟอร์มการนำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารสินค้าอาหารที่ได้จากพืชส่งออก

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/40
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มธัญพืชหมักแต่ไม่มีแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาโดยกำหนดข้อกำหนด และวิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเครื่องดื่มธัญพืชหมักแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5341_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/163
15 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ไข้หวัดนก  
สาระสำคัญ : ตามประกาศ OIE เมื่อวัน 1 ต.ค. 61 พบการระบาดของไข้หวัดนก HPAI ในพื้นที่ Plovdiv ประเทศบัลแกเรีย ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ประกาศใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงของไข้หวัดนกระบาดมากับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตสัตว์ปีกจากบัลแกเรีย โดยใช้มาตรการต่อไปนี้
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกพื้นบ้านและสัตว์ปีกป่ามีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ ไข่ฟักที่มีแหล่งกำเนิดจากบัลแกเรีย
2. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีกและไข่บริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านความร้อนมาจากพื้นที่ Plovdiv ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนสามารถนำเข้าได้
3. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ขนส่งมาจากพื้นที่ Plovdiv ก่อนวันที่ 28 ก.ย. 61 จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ต.ค. 61
บัลแกเรีย  
เปรู G/SPS/N/PER/789
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :พริก (Capsicum annuum)  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดสุขอนามัยพืชเกี่ยวกับการนำเข้าพริก (Capsicum annuum) ที่มีแหล่งกำเนิดและมาจากชิลีหลังจากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศใน Official Journal El Peruano
ชิลี  
ยูเครน G/SPS/N/UKR/127
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎหมายยูเครนเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีของอาหารสัตว์ โดยได้กำหนดกฎหมายและเรื่องเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสำหรับอาหารสัตว์ที่รับรองความปลอดภัยระหว่างการผลิต การจำหน่าย การใช้โดยเฉพาะข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ การติดฉลาก การบรรจุอาหารสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ม.ค. 63
เม็กซิโก  
ยูเครน G/SPS/N/UKR/128
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์เกษตร  
สาระสำคัญ : คำสั่งกระทรวงเกษตรฯของยูเครนเกี่ยวกับการรับรองสินค้าโดยกำหนดจุดตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ โดยกำนดบัญชีรายชื่อสินค้าที่รัฐต้องควบคุม ณ จุดควบคุม วิธีการจัดทำกลุ่มบัญชีรายชื่อของสินค้าที่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับพิกัดศุลกากร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 พ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/425
15 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า : ไข้หวัดสุกร  
สาระสำคัญ : จากการรายงานอย่างเป็นทางการของ OIE สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าประเทศบัลแกเรีย เช็ก มอลโดวา แอฟริกาใต้ แซมเบีย ยังไม่สามารถแก้ปัญหาโรคไข้หวัดสุกร African Swine Fever ฟิลิปปินส์จึงประกาศการระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรพื้นบ้านและสุกรป่าและผลิตภัณฑ์ โดยมีการระงับกระบวนการประเมินทางสุขอนามัยและกำจัดสินค้าดังกล่าวในทันที รวมถึงการคัดแยกและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรทุกๆช่องทาง

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 ก.ย. 61
บัลแกเรีย เช็ก มอลโดวา แอฟริกาใต้ แซมเบีย  
เม็กซิโก G/SPS/N/MEX/311/Add.1
15 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :GMOs  
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างมาตรฐาน PROY-NOM-000-SAGAPRA/SEMARNAT-2015 หลังจากได้รับข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด โดยเห็นว่าควรให้เพิ่มการประเมินการศึกษาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการหลุดรอดของ GMOs จากห้องทดลองซึ่งอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงสุขภาพสัตว์ สัตว์น้ำ และพืช

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1179/Add.1
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่า MRL ของสาร Fomesafen
- MRL 0.02 ppm สำหรับผลเบอรรี่ที่มีการเติบโตต่ำ
- MRL 0.05 ppm สำหรับถั่วเมล็ดแห้ง

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1447
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 560 เกี่ยวกับเชื้อ B49 ? BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมสายพันธุ์ IBSBF 323
- แก้ไขข้อความระยะเวลาปลอดภัย จาก ?ไม่กำหนดเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์? เป็น ?ไม่กำหนดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า MRL?
- แก้ไขข้อความระยะเวลาปลอดภัย จาก ?4 ชั่วโมง หรือจนกว่าสารจะแห้ง? เป็น ?ไม่กำหนดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า LMR?

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1180/Add.1
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่า MRL ของสาร Methomyl
- MRL 5.0 ppm สำหรับ Succulent shelled peas
- MRL 3.0 ppm สำหรับบรอกโคลี
- MRL 2.0 ppm สำหรับกะหล่ำดาวและดอกกะหล่ำ
- MRL 0.01 ppm สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
อียิปต์ G/SPS/N/EGY/39/Add.1
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ธัญพืช (Cereals), ถั่ว (Pulses) และผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่ว  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าความชื้น (moisture content) ของธัญพืชและถั่ว ต้องไม่เกิน13.5% (โดยน้ำหนัก)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1448
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 566 เกี่ยวกับสาร A07 ? ALDICARB ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- ยกเว้น A07 ? ALDICARB ออกจากทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/276
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (EU) 2016/2031 ว่าด้วยเรื่องการอารักขาพืช การยกเลิกข้อบังคับบางส่วนชั่วคราวให้แก่รัฐสมาชิก กรณีเพื่อใช้ในการทดสอบอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษา การทดลอง การคัดเลือกสายพันธุ์หรือการผสมพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำ Union quarantine pests, ศัตรูพืชที่ต้องมีมาตรการในการจัดการ, Protected zone quarantine pests, รายชื่อพืชหรือผลิตภัณฑ์พืช รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5351_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5351_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 ธ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1181/Add.1
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องค่า MRL ของสาร Novaluron
- MRL 1.0 ppm สำหรับผักที่เป็นผล

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1449
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 563 เกี่ยวกับ A29 ? ACETAMIPRID ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติม alstroemeria, alyssium, amaryllis (ไม้จำพวกมะเขือพวง), ชวนชม, toadflax, indica cane, หงอนไก่ (celosia), ฤาษีผสม(coleus), กานพลู (clove), (foliage) (ruscus, pituspore), gardenia, geranium, gladiolus, hydrangea, lantana, lily, lisianthus, dayse, sage, sedum makinoi, verbena, vinca, zinnia cultures พร้อม MRLและระยะเวลาปลอดภัยระบุ ?ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร?
- เพิ่มเติมกระเทียมและหอมแดงพร้อมค่า MRL 0.01 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมลูกพลับ, มะเฟือง และลูกฟิกซ์พร้อมค่า MRL 0.3 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมพลัม, ควินซ์, nectarine, medlar, และลูกแพร์ พร้อมค่า MRL 0.2 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่ม chard, watercrass, almeir?o, chicory, ผักโขม (spinach), mangaba, mustard และ arugula พร้อมค่า MRL 1.0 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 0.1 เป็น 0.2 mg/kg สำหรับลูกพีช

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/277
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภค  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ได้แก่ เนื้อสัตว์, หอยสองฝา, ผลิตภัณฑ์ประมง, นมและผลิตภัณฑ์นม รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5352_03_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 ธ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1445
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 561 เกี่ยวกับเชื้อรา T64 ? TRICHODERMA ASPERELLUM ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมสายพันธุ์ BV-11
- ยกเว้น culture indication

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/278
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภค  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบ 3 ฉบับว่าด้วย
1. เงื่อนไขการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อการบริโภค โดยจะนำมาใช้แทน Regulation (EC) 854/2004
2. ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำรายชื่อประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด รายชื่อสถานประกอบการ ที่ได้รับการรับรองสำหรับการนำเข้ามายังสหภาพยุโรป
3. ร่างกฎระเบียบในการจัดทำบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสหภาพยุโรป
4. ร่างข้อบังคับใช้กฎระเบียบรูปแบบการรับรองสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์
5. ร่างกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเงื่อนไขการนำเข้าแต่ขยายรายการผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ เช่น แมลง, เนื้อสัตว์เลื้อยคลาน และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5354_04_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 ธ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/298
12 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกร แพะ แกะ และสัตว์ที่อ่อนแอต่อโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)  
สาระสำคัญ : ประกาศฉุกเฉินพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย type O ในประเทศจึงได้แจ้งให้ OIE ทราบเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 OIE จึงได้ระงับสถานะ free zone ด้วยการใช้วัคซีนในประเทศ จึงได้ประกาศสถานะฉุกเฉินในประเทศเพื่อใช้มาตรการที่จำเป็นในการควบคุมและกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1446
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 564 เกี่ยวกับสาร A38 ? ACIBENZOLAR-S-METHYL ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 0.1 เป็น 0.01 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัยจาก 14 วันเป็น 7 วัน ในผลผลิตหัวหอม

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3027
12 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : FDA ประกาศคำร้องขอจาก Oakshire Naturals LP ให้แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร โดยให้การใช้ผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารเสริมในกลุ่มอาหารเฉพาะ

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/295
11 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :หัวลิลลี่สำหรับเพาะปลูก  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าหัวลิลลี่ที่มาจากเนเธอร์แลนด์มายังโคลัมเบียเพื่อการค้าและเพื่อปลูก

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เนเธอร์แลนด์  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/296
11 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :หัวมันฝรั่งขนาดเล็ก  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าหัวมันฝรั่งขนาดเล็กที่มาจากโคลัมเบียและเกาหลีใต้มายังโคลัมเบียเพื่องานวิจัยและเพื่อปลูก

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เกาหลีใต้  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/297
11 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ที่มาจากรัสเซียมายังโคลัมเบียเพื่องานวิจัยและเพื่อปลูก

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในราชกิจจาฯ
รัสเซีย  
โคลัมเบีย G/SPS/N/COL/294
11 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีก  
สาระสำคัญ : ประกาศสถานะฉุกเฉินเนื่องจากพบการระบาดของโรคนิวคาสเซิล (สายพันธุ์รุนแรง) ในพื้นที่ Tolima เพื่อกำหนดมาตรการสุขอนามัยต่อการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
โมร็อคโค G/SPS/N/MAR/56
10 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบสำหรับพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช โดยONSSA ช่วยให้มั่นใจถึงผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดตามข้อ 4 แห่งกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร 28.07 ซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ ทั้งสินค้านำเข้าหรือส่งออกที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันหลังจากประกาศเวียน
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/254/Add.1
10 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ถอดถอน Octyl gallate (E311) และ Dodecyl gallate (E312) ออกจากรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้ในสหภาพยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5301_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1442
09 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 562 เกี่ยวกับสาร E19 ? ETOFENPROX ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมกระเทียมและหัวหอมพร้อมค่า MRL 0.02 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมลูกพลับ, มะเฟือง และลูกฟิกซ์พร้อมค่า MRL 2.0 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติม mangaba พร้อมค่า MRL 0.5 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติมพลัม, ควินซ์, nectarine, medlar, และลูกแพร์ พร้อมค่า MRL 0.3 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เพิ่มเติม chard, watercrass, almeir?o, chicory, ผักโชม (spinach), mustard และ rocket พร้อมค่า MRL 4.0 mg/kg และระยเวลาปลอดภัย 3 วัน
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 1.5 เป็น 2.0 mg/kg สำหรับองุ่น
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 0.4 เป็น 0.5 mg/kg สำหรับมะม่วงหิมพานต์และฝรั่ง

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1443
09 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 556 เกี่ยวกับสาร C18 ? CHLOROTHALONIL ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL และระยะเวลาปลอดภัย (ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร) สำหรับกุหลาบหิน (Calandiva), เยอบีรา (Gerbera) และ กุหลาบหิน (Kalanchoe)

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1444
09 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบหมายเลข 557 เกี่ยวกับสาร P06 ? PERMETHRIN ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL 0.1 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 45 วัน ในผลผลิตข้าวฟ่าง

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
อียิปต์ G/SPS/N/EGY/87
09 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนด Ministerial Decree No. 1202 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง ในปี 2018/2019 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EGY/18_5248_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/579
09 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศเพิ่มเติมข้อความในมาตรา 97 ของ Food Health Regulations, Supreme Decree No. 977/96 ?อาหารสำหรับการส่งออกที่ไม่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการประทับตรา ?Z? บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนและไม่ลบเลือน อาหารดังกล่าวจะไม่นำมาจำหน่ายในประเทศชิลี? โดยข้อความเพิ่มเติมมีดังนี้
?จาก CAC/RCP 20-1979 สิ่งที่มิใช่อาหาร (รวมถึงอาหาร re-exported) ที่อยู่ในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง:
- มีพิษในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ;
- มีการเจือปนสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์;
- มีการเจือปน;
- ฉลากผิด ทำให้เข้าใจผิด หรือ หลอกลวงผู้บริโภค;
- มีการเตรียม ผลิต บรรจุ จัดเก็บ ขนส่ง หรือ จำหน่ายภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ;
- หมดอายุ หรือเลยอายุการเก็บรักษาและไม่ได้มีการส่งออกนอกประเทศ?

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศใน Official Journal
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1211
09 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารให้สี  
สาระสำคัญ : ประกาศอนุญาตให้หินปูนผง (Ground limestone) เป็นสารให้สีในรายการของ Permitted Colouring Agents รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/CAN/18_5245_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/578
08 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สัตว์ฟันแทะ (Rodentia)  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตว์สำหรับการควบคุมการนำเข้าสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) เพื่อใช้ในสวนสัตว์, การค้า หรือเป็นสัตว์เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
?2. คำนิยามของสัตว์เลี้ยง
3. แหล่งกำเนิด
4. ที่ตั้งของแหล่งกำเนิด
5. การกักกันก่อนการขนส่ง
6. ข้อกำหนดในการขนส่ง
7. การดำเนินการเมื่อสัตว์มาถึงชิลี
8. การยกเลิก Resolution No. 2.875 ปี 2007 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์ในการนำเข้าหนูตะเภา

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศใน Official Journal
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/37
05 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เครื่องในสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานกำหนดวิธีการตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง สำหรับเครื่องในสัตว์นำเข้าเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5213_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ตามคำสั่งจาก MTIC
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1441
05 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 555 เกี่ยวกับสาร M31 ? METALAXYL-M ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL สำหรับ ?ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร? ให้กับไม้ดอก เช่น กุหลาบหิน (Calandiva), เยอบิรา (Gerbera), กุหลาบหิน (Kalanchoe), กล้วยไม้ (Orchids) และ Violet

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/38
05 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัว (เนื้อวัว)  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานกำหนดวิธีการตรวจสอบ การทดสอบ และการสุ่มตัวอย่าง สำหรับซากและชิ้นส่วนวัว (เนื้อวัว) นำเข้าเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/UGA/18_5214_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ตามคำสั่งจาก MTIC
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/SPS/N/ECU/214
04 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ต้นบลูเบอร์รี  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อบังคับด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้าต้นบลูเบอร์รี (Vaccinium corymbosum) ในวัสดุปลูกทดแทนที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ธ.ค. 61
สหรัฐอเมริกา  
เม็กซิโก G/SPS/N/MEX/358
04 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เมลอน  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้าผลเมลอน (Cucumis melo) เพื่อการบริโภคที่มีแหล่งกำเนิดและส่งมาจากฮอนดูรัส

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ฮอนดูรัส  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3024
04 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes โดยอนุญาตการนำเข้าจากประเทศเวียดนาม โดย FSIS อนุญาตให้นำเข้าจากสถานประกอบการผลิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นและให้มีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้ตรวจสอบจาก FSIS ที่ points-of-entry รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-19/pdf/2018-20376.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เวียดนาม  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3025
04 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes โดยอนุญาตการนำเข้าจากประเทศจีน โดย FSIS อนุญาตให้นำเข้าจากสถานประกอบการผลิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นและให้มีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้ตรวจสอบจาก FSIS ที่ points-of-entry รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-19/pdf/2018-20379.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
จีน  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1440
04 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบหมายเลข 554 เกี่ยวกับสาร E05 ? ETHEPHON ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL 2.0 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัย 20 วัน ในผลผลิตข้าวฟ่าง

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3026
04 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในอันดับ Siluriformes โดยอนุญาตการนำเข้าจากประเทศไทย โดย FSIS อนุญาตให้นำเข้าจากสถานประกอบการผลิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้นและให้มีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้ตรวจสอบจาก FSIS ที่ points-of-entry รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-19/pdf/2018-20380.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ไทย  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/459
04 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สาเก (Artocarpus altilis)  
สาระสำคัญ : ประกาศเสนอร่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและเงื่อนไขการนำเข้าสำหรับผลผลิตสาเกที่นำเข้าจากประเทศฟิจิ ซามัว และตองกา

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ฟิจิ, ซามัว, ตองกา  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1439
03 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบหมายเลข 553 เกี่ยวกับสาร C58 ? ALPHA-CYPERMETHRIN ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและรักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL และ IS ?ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร? ให้กับรายชื่อไม้ดอก เช่น Hydrangea, Lily, Daisy เป็นต้น

วันที่มีผลบังคับใช้ : จะกำหนดหลังจากสิ้นสุดเวลารับฟังความคิดเห็น
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/618
02 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : เสนอแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
1. กำหนดคำนิยามใหม่ของสารที่ช่วยในกระบวนการแปรรูป (Processing aid) และลดข้อมูลด้านพิษวิทยาสำหรับยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนของสารช่วยในกระบวนการแปรรูปและสารแต่งกลิ่น
2. ลบมาตรฐานสำหรับการผลิต Alkali Additives ที่ใช้ในการเตรียมเส้นบะหมี่เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับคำนิยาม
3. แก้ไขข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร 5 รายการ ได้แก่ ?-Amylase, ?-Carotene, Disodium Ethylenediaminetetraacetate, Ferrous Sulfate และ Monosodium L-Glutamate
4. แก้ไขชื่อทั่วไปของสารแต่งกลิ่น 2 รายการ ได้แก่ 4-Hydroxy-2,5-dimethyl- 3(2H)-furanon และ p-Methyl acetophenone

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1438
02 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการใช้สาร 2,4-D สำหรับการใช้แบบฉุกเฉินก่อนและหลังการเพาะปลูกในข้าว ข้าวโอ๊ต กาแฟ อ้อย ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ลูกเดือย ข้าวโพด หญ้าเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง และข้าวสาลี และยกเลิกการใช้สำหรับการเพาะปลูกยูคาลิปตัสจากรายการการใช้สารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารรักษาเนื้อไม้

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/275
02 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารใหม่ Novel food  
สาระสำคัญ : มาตรการนี้เกี่ยวข้องกับการตัดคำว่า Synthetic ออกจากรายการอาหารใหม่ที่ระบุใน Union List และตัดคำว่า Synthetic ออกจากฉลากอาหารที่มีคำนี้ระบุอยู่ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5162_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
ลาว G/SPS/N/LAO/3
02 ตุลาคม 2561
ฉุกเฉิน
สินค้า :ผลิตภัณฑ์สุกร  
สาระสำคัญ : ตามที่มีการระบาดของ African Swine Fever ในจังหวัด Liaoning ของจีน กระทรวงเกษตรและป่าไม้จึงกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้
1. กรมปศุสัตว์และประมงจะร่วมมือกับจุดตรวจ ณ เขตแดนเพื่อแจ้งการบังคับใช้มาตรการฉบับนี้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตาม
2. จังหวัดที่ติดกับจีน ได้แก่ Luang Namtha, Oudomxay และ Phongsaly จะต้องหยุดนำเข้าชั่วคราวผลิตภัณฑ์สุกรทุกชนิดจากจีน
3. หน่วยงานเกษตรและประมงจังหวัดจะต้องร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางแผนการผลิตสุกรให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ณ เขตแดน พบผลิตภัณฑ์สุกรจากจีนจะดำเนินการยับยั้งตามกฎหมายและกฎระเบียบของลาว

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 61
จีน  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/274
02 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารใหม่ Novel food  
สาระสำคัญ : มาตรการนี้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สาร Lactitol ชนิดผง เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในอาหารเสริมได้ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/EEC/18_5161_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1303/Add.1
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 244 เรื่องวัตถุเจือปนอาหารและสารที่ช่วยในกระบวนการแปรรูปที่อนุญาตให้ใช้ในนมผง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เอล สวาดอร์ G/SPS/N/SLV/129
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคจัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยโรงฆ่าสัตว์ที่มีการฆ่าสัตว์ การเตรียมการ และการเลาะกระดูกของสัตว์ที่จำหน่ายในท้องตลาด รวมถึงการจัดเก็บ การขนส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย โดยโรงฆ่าสัตว์จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการและจดทะเบียนได้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1347/Add.1
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :โปรไบโอติก  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 241 เรื่องโปรไบโอติกที่ใช้กับอาหาร โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
โมซัมบิค G/SPS/N/MOZ/6
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ประมง  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบทั่วไปสำหรับการควบคุมสุขลักษณะและสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่งเป็นการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมายประมงฉบับใหม่ โดยอนุญาตให้การตรวจสอบสินค้าประมงดำเนินการอย่างเหมาะสมตามภารกิจและความสามารถ โดยกฎระเบียบนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ประมงทุกประเภทที่มาจากการเพาะเลี้ยงหรือจับได้ในอาณาเขตของโมซัมบิคหรือจากต่างประเทศรวมทั้งน่านน้ำสากลด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อการบริโภคของมนุษย์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสุขอนามัยและสุขลักษณะ รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1348/Add.1
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 239 เรื่องวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้กับอาหารเสริม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/471
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :กฎระเบียบอารักขาพืชและการกักกัน  
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขกฎการบังคับใช้พระราชบัญญัติอารักขาพืชและการกักกัน (Enforcement Rules of Plant Protection and Quarantine Act) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อ 27 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. แก้ไขการอนุญาตของข้อ 5 ในกฎการบังคับใช้ฯ ตามที่มีการแก้ไขในข้อ 19 ของ พ.ร.บ. อารักขาพืชและการกักกัน
2. ลบข้อ 10 ? 13 ในกฎการบังคับใช้ฯ เนื่องจากได้รวมไว้ในกฎระเบียบฉบับอื่น ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 ของข้อ 14 ของ พ.ร.บ. อารักขาพืชและการกักกัน นอกจากนี้ได้ลบข้อ 14 และ 20 ด้วยเนื่องจากกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. แล้ว
3. แก้ไขข้อ 15 ในกฎการบังคับใช้ฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการตรวจประเมิน ณ เขตแดน และการตรวจประเมินนี้จะต้องดำเนินการในพื้นที่ตรวจสอบส่วนกลาง คลังสินค้า หรือพื้นที่ปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกักกันพืช
4. แก้ไขข้อ 17 และการตรวจกักกัน ณ เขตแดน โดยสามารถดำเนินการสุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม (batch inspection)

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เปรู G/SPS/N/PER/788
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : คู่มือด้านเทคนิคของประชาคมแอนดีสว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยกฎระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชของประเทศสมาชิกประชาคมแอนดีส โดยข้อมูลต้องครอบคุลมด้านปฐพีวิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้พิจารณาในการยื่นขอขึ้นทะเบียนด้วย

วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 ธ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/458
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :ผลไม้สด ผักสด ไม้ตัดดอกและใบไม้ประดับ  
สาระสำคัญ : ร่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแบบกลุ่มสำหรับเพลี้ยแป้ง (Pseudococcidae, Putoidae และ Rhizoecidae) และไวรัสทุกชนิดที่เพลี้ยแป้งเป็นพาหะ ในผลไม้สด ผักสด ไม้ตัดดอก และใบไม้ประดับที่นำเข้ามายังออสเตรเลียเพื่อการค้า โดยมาตรการสุขอนามัยพืชได้ระบุไว้ในร่างรายงานฯ เพื่อใช้เป็นกรณีพิเศษเมื่อถูกร้องขอ ร่างรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยบทนำ การจัดประเภทของเพลี้ยแป้ง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเพลี้ยแป้ง การจัดประเภทของไวรัสที่มีเพลี้ยแป้งเป็นพาหะ การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของไวรัส บทสรุป การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช และภาคผนวก ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/risk-analysis/group-pest/draft-mealybugs-report.pdf
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/group-pest-risk-analyses/mealybugs

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1210
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อค่า MRLs ของสาร Clodinafop-propargyl ในไข่, ไขมัน เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อโคกระบือ แพะ สุกร ม้า สัตว์ปีกและแกะ, นม ที่ 0.01 ppm ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2018/clodinafop-propargyl/document.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : วันที่ได้รับการเห็นชอบ (ภายใน 4 ? 5 เดือนหลังจากเสนอค่า MRLs)
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1349/Add.1
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :อาหารเสริม  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ RDC No. 243 เรื่องข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและการแสดงฉลากสำหรับอาหารเสริม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1177/Add.1
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร iprodione ซึ่งกำหนดค่า MRLs ในองุ่นที่ 10 ppm และมันฝรั่งที่ 0.07 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ก.ย. 61

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ก.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1437
01 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า :เมล็ดดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius)  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius) ที่ผลิตในอาร์เจนตินา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ก.ย. 61
อาร์เจนตินา  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.