มาตรการใหม่
 EU จัดทำร่างกฎระเบียบการปฏิเสธการขออนุญาตแสดงคำกล่าวอ้างด้านสุขภาพ (Health Claim)
  
 26-03-2020
Read More...
 เวียดนาม ประกาศ ไม่อนุญาตให้ผลิต นำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชไกลโฟเซท ทั้งนี้ สามารถวางจำหน่านยได้ถึง 30 มิถุนายน 2564
  
 26-03-2020
Read More...
 ไต้หวันปรับแก้ไข ค่า MRLs หลายชนิดทีมีขึ้นทะเบียนสารในประเทศไทย
  
 26-03-2020
Read More...
 ไต้หวันจัดทำข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมเพื่อใช้เป็นอาหาร โดยต้องแนบใบรับรองจาก CA ของประเทศผู้ส่งออก
  
 26-03-2020
Read More...
 EU แก้ไขค่าสูงสุด (ML) สำหรับสาร Glycidyl ester ในน้ำมันจากปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆ รวมถึงในอาหารเด็กสูตรต่อเนื่อง และกำหนดค่า ML ของสาร 3-MCPD และ 3-MCPD ester ในน้ำมันพืช น้ำมันปลาและไขมันจากสัตว์ททะเล
  
 26-03-2020
Read More...
 EU แจ้งยกเลิกสาร Annatto, Bixin, Norbixin เป็นวัตถุเจือปนอาหาร และอนุญาตให้ใช้สาร Annatto bixin (E 160b(i)) และ Annatto norbixin (E 160b(ii))
  
 26-03-2020
Read More...
 EU แจ้งการอนุญาตให้วางตลาดสำหรับสาร nicotinamide riboside chloride เป็น Novel Food
  
 26-03-2020
Read More...
 แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้เอ็นไซม์ Glucose oxidase ที่ผลิตจาก Aspergillus niger J39
  
 26-03-2020
Read More...
 ญี่ปุ่นปรับแก้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิตและภาชนะบรรจุ
  
 15-09-2019
Read More...
 เยอรมนีจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ฉลากสวัสดิภาพสัตว์
  
 15-09-2019
Read More...

   
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 025612277
e-mail: spsthailand@gmail.com

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.